WIT
UBI
UBIA
Poczta
Pomoc
Uczelniany Bank Informacji WIT
Kandydaci \ Studenci \ Słuchacze \ Prowadzący
Polityka prywatności

Akademia WIT w Warszawie (dalej WIT) – niepubliczna uczelnia akademicka wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 87 szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Zapoznaj się z Obowiązkiem informacyjnym

Dane osobowe

Treści i usługi udostępniane za pośrednictwem Uczelnianego Banku Informacji w domenach ubi.wit.edu.pl oraz ubi2.wit.edu.pl (dalej UBI) są dostępne w większości dla zarejestrowanych użytkowników, którzy podczas rejestracji podają swoje dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia). Dane te są wówczas zbierane – w zależności od sytuacji – za zgodą użytkownika lub w oparciu o inną przesłankę legalnego przetwarzania danych, w minimalnym, niezbędnym do realizacji usług zakresie. W trakcie korzystania z serwisu dochodzi również do gromadzenia danych informatycznych, takich jak identyfikator przeglądarki oraz numer IP komputera użytkownika. Wszelkie dane gromadzone w związku z korzystaniem z serwisu przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej z WIT.

WIT informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu informatycznego UBI.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania. Użytkownicy UBI mają prawo do dostępu do danych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności, gdy ustała podstawa przetwarzania danych, przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na przetwarzanie danych – wniesienia żądania o zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez serwis w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Dane osobowe, które użytkownik przekazał administratorowi za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane wyłącznie w okresie, kiedy jest to niezbędne. Oznacza to, że WIT wykorzystuje dane osobowe użytkowników UBI do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone lub do czasu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzane są na jej podstawie, a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.

Jednocześnie WIT pragnie zapewnić, że o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w regulaminie usługi, z której korzysta użytkownik, dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa m.in. ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Dane osobowe użytkowników nie będą również poddawane profilowaniu, nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej.

WIT powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych będącą Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu RODO, z którą można skontaktować się pod adresem zamieszczonym na dole tej strony w dziale Kontakt.

Pliki cookies

System UBI wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach, smartfonach lub smart TV, aby m.in. ułatwić korzystanie ze stron www. Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć w Wikipedii.

Ciasteczka w systemie UBI są wykorzystywane przez WIT przede wszystkim w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, utrzymania sesji w przypadku zalogowanych użytkowników (brak potrzeby logowania na każdej podstronie serwisu), zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania z serwisu.

System UBI nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia lub zbierania danych osobowych niezalogowanych użytkowników.

Każdy użytkownik może zablokować ciasteczka z poziomu przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień może być przyczyną błędnego wyświetlania serwisu. Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami znajdują się na stronach internetowych producentów przeglądarek.

Chroń swoje dane

  • Nie udostępniaj danych osobowych komuś kogo nie znasz i komu nie ufasz.
  • Zapoznawaj się z polityką prywatności.
  • Zwracaj uwagę czy formularz, w którym podajesz swoje dane znajduje się na zabezpieczonej stronie HTTPS oraz czy podawanie danych jest niezbędne.
  • Nie przekazuj żadnych danych, nie publikuj ich w mediach społecznościowych oraz na zdalnych dyskach. Nie podawaj nikomu nazwy użytkownika i hasła do Twoich kont w usługach internetowych.
  • Regularnie zmieniaj swoje hasło.
  • Wyloguj się z konta po zakończeniu pracy z systemem.

Kontakt

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych w UBI, prosimy o kontakt pod adresem iod@wit.edu.pl.