WWW
UBIK
UBIA
Poczta
Pomoc
UBIK WIT
Uczelniany Bank Informacji WIT
Kandydaci \ Studenci \ Słuchacze \ Prowadzący

Tworzenie konta w UBI

Konto UBIK jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji internetowej na studia. Wypełnij poniższy formularz, a następnie potwierdź dane za pomocą kodu SMS. Po wstępnej weryfikacji danych, Twoja nazwa użytkownika oraz hasło zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.
Imię
Nazwisko
Drugie imię
Data urodzenia
Kod pocztowy
Szkoła średnia/uczelnia
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Adres e-mail (powtórzony)
ZgodaWyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
OświadczenieOświadczam, że znam i akceptuję ustalenia zawarte w Warunkach Rekrutacji i Studiowania w WIT oraz, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania przebiegu studiów oraz kontaktów w sprawach związanych z procesem studiów w WIT zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych.
Prześlij zgłoszenie